Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

że utwór „Mam skłonności do przesady” to żartobliwy portret autora muzyki skreślony ręką jego przyjaciela – twórcy słów Marka Dagnana?

[dowiedz się]

Utwór (ostatnia modyfikacja: 2018-05-05 10:43)
Anioł pasterzom mówił

Tytuł

Anioł pasterzom mówił

Janioł pastyrzom mówił

Autor słów

anonim [1]

Przekład łacińskiej pieśni pt. Angelus pastoribus.

Klasyfikacja

kolęda

321Wariant:Tekst utworu

Wariant 1

Anioł pasterzom mówił:

Chrystus się wam narodził

w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.

Narodził się w ubóstwie

Pan wszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego

poselstwa wesołego,

bieżeli do Betlejem skwapliwie.

Znaleźli Dziecię w żłobie,

Maryję z Józefem.

Taki Pan chwały wielkiej,

uniżył się Wysoki,

pałacu kosztownego żadnego

nie miał zbudowanego

Pan wszego stworzenia.

O dziwne narodzenie,

nigdy nie wysłowione!

Poczęła Panna Syna w czystości,

porodziła w całości

Panieństwa swojego.

Już się ono spełniło,

co pod figurą było:

Arona różdżka ona zielona

stała się nam kwitnąca

i owoc rodząca.

Słuchajcież Boga Ojca,

jako wam Go zaleca:

Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,

w raju wam obiecany,

Tego wy słuchajcie.

Bogu bądź cześć i chwała,

która by nie ustała,

Jak i Ojcu, tak i Jego Synowi,

i Świętemu Duchowi,

w Trójcy jedynemu. [1], [3], [5]

Tekst muzyczny

Informacje dodatkowe

Najwcześniejszy znany zapis muzyki tej pieśni pochodzi z tabulatury organowej z drugiej połowy XVII w. (zob. A. Chybiński Nowe źródło do historii kolędy w Polsce, „Przegląd Muzyczny” 1926, nr 12). Tabulatura brała pod uwagę łaciński tekst pieśni, o jedną sylabę krótszy od polskiego; dostosowanie do polskich słów dało kilka tradycyjnych wariantów zakończenia melodii. Wersja zapisana w tabulaturze śpiewana jest do dzisiaj, z tym że rozdrobnienie dźwięku na szóstej zgłosce, figurujące w tabulaturze, zatarło się w popularnym śpiewaniu.

Polski tekst kolędy, znajduje się w rękopisie kórnickim z połowy XVI w., bez wskazówki na temat melodii. Tekst ten jest identyczny z dziś śpiewanym, liczy 7 zwrotek.

W XVII w. (Pieśni zwyczajne, z 1626 r., gdzie tekst jest drukowany po raz pierwszy, oraz Pieśni katolickie Jagodyńskiego z ok. 1640 r.) lansowano pewne warianty tego przekładu; w zwrotce 1 wiersze 3–5 miały brzmieć:

w Betlejem, miasteczku Dawidowym,

w pokoleniu Judowym,

z Panienki Maryi;

w zwrotce 2 wiersze 3–4:

z ochotą do Betlejem bieżeli,

Dziecię w żłobie naleźli.

Zmiany te nie zdołały jednak wyprzeć wersji pierwotnej, która weszła do druków XVIII-wiecznych. Jedynie określenie „w chliwie” w 4 wierszu 2 zwrotki, rymujące się pierwotnie z „spieszliwie”, zostało konsekwentnie wyparte przez „w żłobie”, ale już bez odpowiednika rymowego. Trzeci przekaz drukowany, XVIII-wieczny (Pieśni nabożne z 1643), jest zgodny z wersją kórnicką, z tym że podaje 6 zwrotek pieśni. W XVIII w. tekst ten zamieszczają wszystkie zbiory drukowane (6 lub 7 zwrotek), natomiast w rękopisach pojawia się on rzadziej: kancjonały franciszkańskie przekazują go po łacinie i bez zapisu melodii, karmelitańskie – po polsku (BJ 3642, 3647 i kantyczka Chybińskiego w II części) lub łacinie (BJ 3638), rękopis BJ 3646 podaje tekst polski i łaciński – wszystkie bez melodii. W rękopisie karmelitańskim BJ 3642 znajduje się uwaga zalecająca śpiewać na melodię kolędy Anioł pasterzom – Kolędę skąpei furtiance[1].

Występuje na fonogramach

pokaż wszystkie

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
80555430

Odwiedzin od Grudnia 2010
61700691
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.