Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

co ma wspólnego nasz hymn narodowy z Serbami i Słowakami?

[dowiedz się]

Utwór (ostatnia modyfikacja: 2009-03-02 17:08)
Bogu dziękczynne głosy

Tytuł

Bogu dziękczynne głosy

Msza na Boże Narodzenie

1Wariant:Tekst utworu

Na Introit

Bogu dziękczynne głosy, wznośmy dziś pod niebiosy,

Że nam dał na świat Syna swojego, w Bóstwie Jemu równego,

Boga prawdziwego.

Choć równy Ojcu w Bóstwie, rodzi się dziś w ubóstwie,

Pałac ma kącik lichej stajenki, za tron ręce Panienki,

A słudzy wół osioł.

O Tajemnico święta! rozumem niepojęta,

Żeby Bóg tak nie pomniał o sobie, dał się położył w żłobie,

Na garści barłogu.

Na Gloria

Z Aniołami śpiewajmy, bez końca powtarzajmy:

Chwała bądź Bogu na wysokości, a ludziom na niskości,

Pokój pożądany.

Na Credo

Wierzę w Boga jednego, Ojca wszechmogącego, przez słowa wymówienie:

Który dał wszystkim rzeczom istnienie,

Świata odrodzenie.

Na Sanctus

Bezustannemi głosy, wyśpiewujmy w niebiosy:

Święty Bóg, Święty, Święty w istności, w dziełach swej wszechmocności,

Pan zastępów mocy.

Pełne są jego chwały, niebo, ziemia, świat cały:

Majestat niczem nieogarniony, rozumem niezgłębiony,

Myślą niepojęty.

Po Podniesieniu

Cześć Ci Boską dajemy o Jezu! I wierzymy:

Żeś tu jest w chleba, wina osobie, ten sam coś leżał w żłobie,

Dla nas narodzony.

Na Agnus

O Baranku bez winy! Synu Boga jedyny,

Co gładzisz grzechy świata wszystkiego, wzruszony nędzą jego,

Zlituj się nad nami.

O Baranku nasz Panie! Co poniosłeś karanie.

Grzechy Cię nasze na krzyż przybiły, krew świętą wytoczyły.

Zlituj się nad nami.

Baranku Boże żywy! Pokarmie dusz prawdziwy,

Co się nam na pożywienie dajesz i posiłkiem się stajesz

Daj nam żywot wieczny. [1]

Informacje dodatkowe

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
79181930

Odwiedzin od Grudnia 2010
60347305
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.