Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

czy wiesz, który utwór, mimo zdobytego drugiego miejsca na Festiwalu w Sopocie w 1962 r., zdeklasował długofalową popularnością zwycięską wtedy piosenkę pt. „Jesienna rozłąka”?

[dowiedz się]

Utwór (ostatnia modyfikacja: 2012-08-14 14:06)
Boże przed wszechmocą Twoją

Tytuł

Boże przed wszechmocą Twoją

1Wariant:Tekst utworu

INTROIT

Boże przed wszechmocą Twoją, na kolana padamy

Abyś w nas dobrocią Swoją miłość wzniecił błagamy.

Niechaj jak Anieli w niebie, z czuciem głębokiej wiary

Bez granic miłując Ciebie składamy Ci ofiary.

GLORIA

Chwała Ci na wysokości i cześć i dziękczynienie,

A nam ludziom na niskości pokój i dobre mienie!

O Chryste, ukrzyżowany za naszych grzechów winy,

Zaprowadź nas przez Swe rany do niebieskiej krainy.

EWANGELIA

Słowo Boże nam wskazuje, kędy do nieba droga.

A kto z wiarą je przyjmuje, znajdzie żywot u Boga.

Spraw, o Chryste, łaską Swoją, byśmy chętnie pełnili

W słowie świętem wolę Twoją, i miłymi Ci byli.

CREDO

Wierzę w Boga jedynego, Twórcę nieba i ziemi.

I w Chrystusa Syna Jego, co wyroki wiecznemi

Z Ducha Świętego poczęty, z Panny czystej się zrodził,

By grzechu klątwą dotknięty ród ludzki oswobodził.

OFFERTORIUM

Przyjmij z rąk Twego kapłana chleba, wina ofiary,

Co w imię Chrystusa Pana składamy pełni wiary,

Że nad niemi wyrzeczone Twe słowo poświęcenia

W Ciało je Twe uwielbione i Krew prawdziwą zmienia.

SANCTUS

Anioły z Archaniołami, Władz zastępy i Państwa,

Cheruby z Serafinami, Trony, Mocy i Księstwa:

Połączcie głos w niepojęty jeden hymn wiecznie trwały

Nucąc: Święty, Święty, Święty, Pan zastępów, Pan chwały!

PODNIESIENIE

Upadajmy na kolana i czcijmy cud niezmierny,

Zakrytego wielbmy Pana, co nawiedza lud wierny:

Błogosławiony, idący w imię Pańskie, Syn Boży,

Darami obsypujący tego, co się ukorzy!

AGNUS DEI

Bez winy Boży Baranku, zmiłuj się nad grzesznymi.

Czcimy Ciebie od poranku; chcemy Ci być wiernymi

Nie tylko dzisiaj do końca, ale przez życie całe,

A w wiecznej jasności słońca śpiewać Tobie cześć, chwałę.

KOMUNIA

Choć się niegodni czujemy przyjąć Cię dziś ustami,

Przyjąć Cię jednak pragniemy szczeremi serc chęciami

Wierząc, że słowo litości, które z ust Twych wynika,

Uzdrowi nasze słabości równie z sługą setnika.

ITE MESSA EST

Błogosław nam, Boże wielki, byśmy w dobrem wytrwali,

I w całem życiu czyn wszelki ku czci Twej sprawowali.

Błogosław usiłowaniom tych, co nas wychowują,

Naszym pracom i staraniom, niech w owoc obfitują! [1]

Informacje dodatkowe

Pieśń pochodzi z Krakowa[1].

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
80368348

Odwiedzin od Grudnia 2010
61519929
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.