Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

że sam Tadeusz Woźniak twierdzi, iż piosenka „Pośrodku świata” mimo porządnego tekstu i nagrania, nie zyskałaby popularności, gdyby nie serial „Plebania” oraz kwituje, że tak naprawdę niewiele osób kojarzy go z tym utworem?

[dowiedz się]

Utwór (ostatnia modyfikacja: 2008-11-07 13:37)
Boże sędzio sprawiedliwy

Tytuł

Boże sędzio sprawiedliwy

1Wariant:Tekst utworu

INTROIT

Boże sędzio sprawiedliwy! Usłysz nasze wołanie

Ach Ojcze nasz dobrotliwy, pokaż Twe zamiłowanie

Nad duszami zmarłych wiernych, które za swoje grzechy

Zostając w mękach niezmiernych pragną od nas pociechy.

GRADUALE

Wszyscy, którzy spoczywają w grobach, Syna Bożego

Głos usłyszą i powstaną w dzień ów sądu strasznego:

Sprawiedliwi za swe sprawy chwałę wieczną posiędą,

A źli za żywot nieprawy w piekło wtrąceni będą.

OFFERTORIUM

Święta jest myśl i zbawienna modlić się za zmarłemi,

A Tobie Boże przyjemna, przeto nie gardź naszemi

Pokornemi modlitwami, ale z wielkiej litości

Zmiłuj się nad dłużnikami Twojej sprawiedliwości.

SANCTUS

Święty, Święty nad Świętymi! Prośby naszej miłości

Przyjmij za Twymi wiernymi, odpuść ich ułomności;

Których, jak Pan sprawiedliwy, skazałeś do więzienia,

Lecz, jak Ojciec miłościwy, pragniesz ich wybawienia.

BENEDICTUS

Spojrzyj na Syna Twojego, na boleści i rany,

Na tak gorzką mękę Jego, Boże Ojcze kochany!

A zmiłuj się nad duszami, za które dał Swe życie,

By w chwale Twej z Aniołami żywot miały obficie.

AGNUS DEI

O Baranku, któryś zgładził grzechy świata całego,

Abyś nas wszystkich wprowadził do żywota wiecznego,

Niechże dusze zmarłych wiernych doznają Twej litości

Będące w mękach niezmiernych za swoje ułomności.

REQUIESCANT IN PACE

Zmiłuj się nad niemi, Panie! A z miłosierdzia Twego,

Racz im darować karanie więzienia czyścowego:

Przez Jezusowe zasługi, któreć ofiarujemy,

Odpuść im grzechowe długi, pokornie Cię prosimy. [1]

Informacje dodatkowe

Tekst pochodzi ze śpiewnika księdza Mioduszewskiego[1].

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
80368325

Odwiedzin od Grudnia 2010
61519922
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.