Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

który utwór zajął pierwsze miejsce w plebiscycie na przebój powojennego 35-lecia, a jego wykonanie zawiera elementy „murzyńskich” rytmów?

[dowiedz się]

Utwór (ostatnia modyfikacja: 2008-11-07 16:51)
Ciebie, Boże, chwalimy

Tytuł

Ciebie, Boże, chwalimy

1Wariant:Tekst utworu

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Ojcze, na ziemi,

Ciebie Panie wyznawamy, z całej duszy uwielbiamy,

Którego ani skończenie, ni początek ma istnienie.

Ku czci Twej wznoszą pienia wszystkie niebieskie krainy,

Aniołów zgromadzenia, Cherubiny, Serafiny

Święty Boże, Święty, Święty, w wszechmocności niepojęty!

Przed Twem Bożym Imieniem nieba się upokarzają,

I wszystkie ze zdumieniem czasy i miejsca klękają,

Pełne niebo i świat cały jest Twej potęgi i chwały.

Apostołów chór Ciebie i Proroków liczne grono

Chwali, o Boże w niebie, i co męczeńską koroną

Ozdobni zeszli z tej ziemi z wszystkimi nieba Świętymi.

Kościół w niezłomnej wierze w okręgu świata całego

Ciebie wyznaje szczerze: Ojca w niebie przedwiecznego

I Ciebie, Jednorodzony Synu i Boże wcielony,

Tudzież Ducha Świętego, co niemoc, rany i troski

Leczy serca naszego. O Królu i Synu Boski,

Ty z Nim i z Ojcem współecznie panujesz nad nami wiecznie.

Ażebyś ludzkie plemię z zatracenia wyswobodził,

Zszedłeś z nieba na ziemię i bez wzdrygnieniaś się zrodził,

Tyś był w sposób niepojęty w żywocie Panny poczęty.

Przez śmierć Twą nieba bramy są Twym wiernym odemknione,

I Ciebie w niebie mamy obrońcą na naszą stronę.

W dzień ostatni Ty przybędziesz i wszystkich nas sądzić będziesz.

Przeto prosimy, Panie, wspomnij łaskawie Twe sługi,

Odwróć od nas karanie, których krwiąś Twą spłacił długi,

By się nam z Świętymi chwała wieczna w podziale dostała.

(Salvum fac).

Zbaw, Panie, ludy Twoje i błogosław im łaskawie,

Broń ich: dziedzinę Swoją, kieruj nimi w każdej sprawie,

By Twoją wolą rządzeni zostali w niebie świętymi.

Spraw, byśmy dnia każdego Twe święte Imię wielbili,

I z serca Ci wiernego cześć, chwałę, dzięki czynili.

Broń nas od wszelakiej winy teraz i każdej godziny.

Zmiłuj się, zmiłuj Panie: w Tobie samym ufność mamy!

Pokaż Twe zlitowanie! Niechaj tej łaski doznamy,

Ażebyś z Swojej opieki nie wypuszczał nas na wieki. [1]

Informacje dodatkowe

Pieśń pochodzi ze Śląska[1].

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
80367966

Odwiedzin od Grudnia 2010
61519801
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.