Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

że w rozumieniu ludowym „rózga” to symbol Pana Młodego ,a „wianek weselny” przedstawia Pannę Młodą?

[dowiedz się]

Utwór (ostatnia modyfikacja: 2017-08-21 20:58)
Idzie Zuchowaty

Tytuł

Idzie Zuchowaty

Autor słów

OsobaCybulski Gustaw [3]

Autor sygnował pieśń inicjałem G.C.

Klasyfikacja

pieśń legionowa

1Wariant:Tekst utworu

Dziarski strzelec idzie,

Z każdej biedy szydzi,

Stary wiarus z niego

Z pułku Berbeckiego(1).

Mina sroga u piechura,

Moch za Kormin(2) daje nura.

Uciekajcie, braty,

Idzie zuchowaty.

Komendant na przedzie

Do boju nas wiedzie,

Stary wiarus z niego,

Strzelec Piłsudskiego.

Moskal w strachu za Styr goni,

Za nim Wyrwa(3) z szablą w dłoni.

Uciekajcie, braty,

Idzie zuchowaty.

Pytają sołdaci —

Kto są zuchowaci?

Ci strachu nie znają —

„Puszki”(4) odbierają.

Walą strzelcy z bagnetami,

Sław(5) i Hajec(6) pod drutami.

Uciekajcie, braty,

Idzie zuchowaty. [1], [2]

Objaśnienia

(1) – Leon Piotr Berbeci (1875–1962) generał dywizji Wojska Polskiego, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Walki Czynnej, od sierpnia 1914 r. w regionach, dowódca batalionu, od stycznia 1915 r. dowódca 5 p.p., od 5 listopada 1916 r. szef sztabu PKP, następnie w Polskiej Sile Zbrojnej, krytycznie oceniał Piłsudskiego za utrudnianie rozbudowy PKP.

(2) – Kormin – rzeka na Polesiu w rejonie walk 5 p.p., prawy dopływ Styru.

(3) – Tadeusz Furgalski-„Wyrwa” (1890–1916) – major (pośmiertnie podpułkownik), asystent w Zakładzie Geologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1912 r. w Związku Strzeleckim (gdzie ukończył szkołę oficerską), od 1914 r. w Legionach , dowódca I batalionu 5 p.p.; pod Konarami pełnił obowiązki zastępcy dowódcy pułku, następnie dowódca II batalionu 5 p.p.; zginął w bitwie pod Kostiuchnówką 5 lipca 1916 r.

(4) – puszki (ros.) – armaty

(5) – Stanisław Zwierzyński-„Sław” (1892–1916) – absolwent lwowskiej politechniki, członek „Strzelca” we Lwowie; od sierpnia 1914 r. w Legionach, kapitan z 1 stycznia 1915 r., dowódca V i VI batalionu I Brygady, później dowódca I batalionu 5 p.p. (od stycznia 1915 – do śmierci 4 lipca 1916), brał udział we wszystkich bitwach I Brygady; zginął pod Kostiuchnówką w walce o Górę Polską.

(6) – Jan Hajec (1891–1916) – absolwent szkoły podoficerskiej Drużyn Strzeleckich oraz kursów sokolich drużyn polowych, od sierpnia 1914 r. w Legionach, dowódca drużyny nowotarskiej, komendant 2 kompanii I batalionu 5 p.p., brał udział w walkach nad Nidą, Stawygorożem i Koszyszczami, porucznik z grudnia 1915 r.; zginął w bitwie pod Kostiuchnówką w walce o Górę Polską (4–5 lipiec 1916 r.).

Informacje dodatkowe

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
77507957

Odwiedzin od Grudnia 2010
58727806
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.