Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

przy wykonywaniu jakiej piosenki towarzyszyły okrzyki „Tu! Tu jestem!” dobiegające z publiczności?

[dowiedz się]

Publikacja (ostatnia modyfikacja: 2011-12-03 11:02; status: zweryfikowany)
Kalicka Felicja, Olearczyk Edward, Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939

Okładka

Typ

śpiewnik

Sygnatura

InstytucjaBiblioteka Jagiellońska

20231 I [musicalia]

Tytuł

Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939

OsobaKalicka Felicja (zebr.)

OsobaOlearczyk Edward (oprac. muz.)

Uzupełnienie: zebr. i przypisami opatrzyła Felicja Kalicka ; oprac. muzyczne Edwarda Olearczyka

Obsada instrumentalna: Na 1 głos.

Rok wydania

1950

Dane wydawnicze

Warszawa : Książka i Wiedza : Wydział Historii Partii KC PZPR

Rok druku

czerwiec 1950

Miejsce druku

Warszawa : Zakłady Graficzne „Książka i Wiedza”

Informacje dodatkowe

Publikacja obejmuje zbiór polskich pieśni rewolucyjnych śpiewanych przez masy pracujące w okresie międzywojennym. Wybrano nie tylko utwory powstałe w latach 1918–1939, lecz również te, które powstały we wcześniejszych latach i ciągle znajdowały zwolenników oraz wykonawców.

„Pieśń rewolucyjna, przechodząc z pokolenia na pokolenie – nawet gdy treść jej przebrzmiewa i traci aktualność – pozostaje potężnym czynnikiem propagandowym i wychowawczym. Odzwierciedlając warunki życia i walki mas pracujących na danym etapie rozwoju historycznego, stanowi ona poza tym cenny materiał dla działaczy społecznych i historyków. Podobnie jak w innych krajach, również w Polsce pieśń rewolucyjna stale towarzyszyła walce ludu pracującego o lepszy byt i całkowite wyzwolenie. Ogromna jednak większość polskich bojowych pieśni rewolucyjnych nie była na ogół rozpowszechniana w druku, ponieważ na to nie zezwalały, oczywiście, obszarniczo-kapitalistyczne rządy, gnębiące każdy przejaw wolnej myśli robotniczej. Tworzone przeważnie przez komunistów, w więzieniach i na wolności, przekazywane były te pieśni z ust do ust, przechodząc od robotnika do robotnika, od rodziców do dzieci.”

Wydział Historii Partii KC PZPR zebrał i odtworzył robotnicze utwory, które postanowiono umieścić w niniejszym śpiewniku. W wielu przypadkach są to pieśni niekompletne bądź z naniesionymi przez redakcję poprawkami. Każdy z tekstów jest jednak pełnowartościowy ze względu na bojowy charakter i relacjonowanie codzienności mas pracujących w przedwrześniowej Polsce. Znaczna część utworów rewolucyjnych w tym zbiorze pozostała anonimowa, a twórcy wykorzystywali do ich rozprzestrzenienia melodii starych pieśni robotniczych, ludowych, satyrycznych bądź mieszczańskich.

Publikcja została podzielona na dziewięć działów, w obrębie których utwory zostały uporządkowane chronologicznie:

– Tradycyjne pieśni historyczne

– Pieśni okolicznościowe

– Pieśni pierwszomajowe

– Pieśni na melodię kolęd

– Pieśni satyryczne

– Pieśni więzienne

– Pieśni młodzieżowe

– Pieśni rosyjskie

– Pieśni międzynarodowe

Niniejszy zbiór miał za zadanie „przyczynić się do wychowania młodego pokolenia Polski Ludowej w duchu czci i miłości dla chlubnych tradycji polskiego ruchu robotniczego.”

Aby wiernie odtworzyć charakter pieśni propagandowej o polityczno-społecznym wydźwięku, opracowanie merytoryczne utworów z publikacji „Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939” jest wierne oryginałowi i pozbawione elementów wulgaryzacji oraz neutralizacji.

Zawartość publikacji (utwory)

pokaż wszystkie

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
79183738

Odwiedzin od Grudnia 2010
60349111
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.