Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

że powstanie piosenki „Nie liczę godzin i lat” jest wynikiem prawdziwej przyjaźni?

[dowiedz się]

Osoba (ostatnia modyfikacja: 2014-08-18 13:04)
Lupa, Andrzej

Nazwisko, imię

Lupa, Andrzej

Biografia

Reżyser nagrań muzycz­nych, pro­fe­sor nad­zwy­czajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest absolwentem Wydziału Reżyserii Dźwięku Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. W latach 1980–1990 pra­co­wał w P.P. „Polskie Nagrania” jako ope­ra­tor dźwięku. Przez sześć kolej­nych lat był współ­wła­ści­cie­lem firmy fono­gra­ficz­nej „Classicord”, pro­du­ku­ją­cej nagra­nia muzyki klasycznej. Obecnie wyko­nuje wolny zawód. Stale współ­pra­cuje z zespo­łem Filharmonii Narodowej w Warszawie. W trak­cie dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści zawo­do­wej zre­ali­zo­wał około 400 pozy­cji nagrań dla wydaw­ców pol­skich i zagra­nicz­nych (głów­nie Japonii i USA). Od 1978 r. pra­cuje w war­szaw­skiej uczelni. W latach 1996–1999 był dzie­ka­nem na Wydziale Reżyserii Dźwięku, a w latach 2000–2005 kie­row­ni­kiem Katedry Reżyserii Dźwięku[1].

Powiązane fonogramy

pokaż wszystkie

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
88381118

Odwiedzin od Grudnia 2010
69106212
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.