Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

co ma wspólnego nasz hymn narodowy z Serbami i Słowakami?

[dowiedz się]

Utwór (ostatnia modyfikacja: 2008-06-30 11:26)
Lwowskie Dzieci na wojnie 1914/1915

Tytuł

Lwowskie Dzieci na wojnie 1914/1915

Autor słów

anonim

Autor muzyki

OsobaFall Leo [1]

Klasyfikacja

pieśń legionowa

1Wariant:Tekst utworu

W roku dziewięćset czternastym

Nad Lwowem, stołecznym miastem,

Przeszła wieść, przejęła groza,

Że Moskale wojną grożą.

Więc krzyknęły lwowskie dzieci,

Znane zuchy w całym świecie:

„Boże, dzięki Ci, nadszedł wreszcie czas,

By Moskali zniszczyć raz!”

Zapał zapanował wszędzie

Na to cesarskie orędzie,

Które zaraz drukowano

I po mieście rozlepiano.

Każdy czyta wieść niemylną,

Kartę mobilizacyjną,

Zaraz spieszy więc w cytadeli próg,

Bo zagraża miastu wróg.

Pod Buskiem(1) się zatrzymali,

By wstrzymać pochód Moskali.

Tam stoczyli bitwę krwawą,

Bohaterską, niebywałą.

Pułk trzydziesty...Boże miły!

W dziesięćkrotne wali siły,

A moskiewska dzicz prze do szturmu znów,

Więc cofamy się na Lwów.

O, nasz Lwowie ukochany,

Spotkał cię los niesłychany,

Cały jesteś zasmucony,

Przez twe syny opuszczony(2).

Przez wielki napór Moskali

Bez wystrzału cię oddali.

Nie pomoże nic, serce kraje się,

Gdy żegnamy mury twe.

Pod Janowem(3) znowu stają

I jakby się namyślają:

Cośmy dobrego zrobili,

Żeśmy drogi Lwów rzucili?

Więc na nowo brzmi zachęta:

„Wal w moskiewskie regimenta!”

Pobiliśmy ich. chcemy iść na Lwów,

Przyszedł rozkaz: „Cofać znów”.

Wieść radosna! Boże żywy!

Nasi robią ofensywę(4)!

Już Moskale uciekają,

Po drodze cięgi zbierają.

A pod Przemyślem(5) najwięcej,

Padło ich tam sto tysięcy.

Sytuacja znów, zmieniła się znów,

Może wyruszym na Lwów? [1], [2]

Objaśnienia

(1) – Busk – miejscowość nad Bugiem, położona ok. 40 km na wschód od Lwowa, miejsce krwawej bitwy zakończonej odwrotem wojsk austriackich na linię rzeki Werszycy (tzw. I bitwa pod Lwowem).

(2) – W wyniku ofensywy dwóch armii rosyjskich (gen. Ruzskego i gen. Brusiłowa) rozpoczętej 21 VIII 1914 r. armia austriacka poniosła klęskę (nad rzeką Złotą Lipą, następnie nad rzeką Gniłą Lipą). 3 IX 1914 r. Rosjanie zajęli Lwów.

(3) – Po wycofaniu się wojsk austro-węgierskich ze Lwowa kolejną linię obrony stanowiła rzeka Wereszyca (Janów – miejscowość położona na Wereszycą).

(4) – Bitwa pod Gorlicami – w dniu 2 V 1915 r. w rejonie Gorlic rozpoczęła się wielka ofensywa połączonych sił państw centralnych (specjalnie utworzona 11 Armia pod dowództwem gen. Augusta von Mackensena), której wynikiem było przełamanie frontu rosyjskiego. Armia rosyjska została zmuszona do odwrotu. Decydujący odcinek pod Gorlicami atakował VI Korpus austro-węgierski, a główną pozycję, jaką stanowiło wzgórze Pustki, zdobywała 23 brygada piechoty złożona z Polaków (56 i 100 pp).

(5) – Przemyśl został zdobyty 3 VI 1915 r.

Informacje dodatkowe

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
76494096

Odwiedzin od Grudnia 2010
57727026
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.