Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

jaki utwór otworzył drzwi do kariery kompozytora Zbigniewowi Wodeckiemu?

[dowiedz się]

Utwór (ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 12:39)
Marsz Polonia

Tytuł

Marsz Polonia

Marsz, marsz Polonia

Pieśń wolności

Marsz Czachowskiego

Pieśń o wolności

Autor słów

OsobaWybicki Józef [1]

Napisał 1-4 zwrotki w pierwszym wariancie tekstu utworu.

OsobaAnczyc Władysław Ludwik [1]

Napisał 7 i 8 zwrotkę w pierwszym wariancie tekstu utworu.

nieznany [2], [7]

Melodia

ludowa [1], [5]Posłuchaj

pieśni ukraińskiej Ne chodi Hryciu na weczernyci.

Data powstania

1863

654321Wariant:Tekst utworu

Wariant 1

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy,

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Polonia,

Nasz dzielny narodzie,

Odpoczniemy po swej pracy

W ojczystej zagrodzie.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Polonia...

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla Ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Polonia...

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany:

„Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany”.

Marsz, marsz Polonia...

Walczymy bracia, tylko śmiało,

Dopókiśmy zdolni,

Poginiemy wszyscy z chwałą

Lub będziemy wolni.

Marsz, marsz ułany,

Gdzie powinność każe,

Dłuski z męstwa znany

Tor sławy nam wskaże.

Wszakże mamy dobrą sprawę:

Wzywa nas Ojczyzna.

Głośne imię, wielką sławę

Świat nam później przyzna.

Marsz, marsz ułany...

Hejże, wiara, na Moskala!

Hej do kosy, dzieci!

Polska z grobu głaz odwala,

Biały Orzeł leci.

Marsz, marsz Polonia...

Społem szydła, herby, brony,

A w łeb stronnictw mara,

Bij, czyś biały, czyś czerwony!

Bij żołdaków cara!

Marsz, marsz Polonia...

Jeszcze Polska nie zginęła

I zginąć nie może,

Bo Ty jesteś sprawiedliwy,

O! Wszechmocny Boże!

Marsz, marsz Polonia... [1], [3]

Informacje dodatkowe

W dniu 8 XII 1830 r. weszli do Kalisza Kosynierzy śpiewając UtwórMazurka Dąbrowskiego, wkrótce narodziła się tam „Pieśń ułanów kaliskich” na tę samą melodię, przy czym wybrano na nowego dowódcę Dłuskiego. Ułani wykonywali zwrotki 5–6. Ostatnia zwrotka 9 została najprawdopodobniej ułożona przez zesłańców na Sybirze[1].

Pieśń ta jest dziełem kilku nieznanych autorów. W wersji pierwotnej śpiewana była w okresie Powstania Styczniowego jako „Marsz Czachowskiego(1)”, na inną melodię niż obecnie. Rozpowszechniła się w różnych odmianach, zdobywając największą popularność w okresie pierwszej wojny światowej w Legionach Polskich, w armii Józefa Hallera (1873–1960). Wówczas dodano do niej dalsze zwrotki. W latach międzywojennych śpiewali ją przede wszystkim harcerze. Współcześnie jest ona pieśnią patriotyczną Polaków zamieszkałych za granicą, gdzie określana jest jako „Marsz Polonii”[2], [7].

„Marsz Polonii”, zwany wcześniej „Pieśnią Polaków”, wywodzi się od Utwór|Mazurka Dąbrowskiego. Powstał w końcu XIX w. na kontynencie amerykańskim. Pieśń zaczynała się słowami: „Jeszcze Polska nie zginęła, choć my za morzami”, a kończyła: „Amerykę rzucim i do Polski wrócim”. Została przywieziona z Brazylii przez Jadwigę Jahołkowską (nauczycielkę, działaczkę polityczną i ruchu chłopskiego) przed II wojną światową. Późniejsza odmiana „Marszu Polonii” została spopularyzowana przez harcerzy. Polscy żołnierze na Zachodzie w latach II wojny światowej śpiewali pieśń z refrenem „Marsz, marsz Sikorski...”.

Z pieśnią łączy się powstanie słowa Polonia dla określenia Polaków stale zamieszkujących poza granicami kraju. „Marsz Poloniia” towarzyszy uroczystościom patriotycznym i polonijnym za granicą oraz uroczystościom polonijnym w kraju[3].

(1) – Gen. Dionizy Czachowski (1810–63) — jeden z głównych dowódców Powstania Styczniowego 1863 r.

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
92606345

Odwiedzin od Grudnia 2010
73303758
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.