Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

że rzewny i przejmujący „List do matki” to utwór, który zrobił przełom w karierze „Tygrysicy z Magdalenki” śpiewającej do tej pory skoczne oraz beztroskie piosenki w rodzaju „Serduszko puka w rytmie cza-cza”, albo „Dla ciebie miły”?

[dowiedz się]

Utwór (ostatnia modyfikacja: 2017-10-07 16:42)
Mazurek Dąbrowskiego

Tytuł

Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła...

Polski Hymn Narodowy

Pieśń Legionów

Polski Hymn Państwowy

Pieśń Legionów polskich

Śpiew Legionów polskich

Hymn Państwowy

Pieśń Legijonów Polskich we Włoszech

Śpiew Legionistów Polskich z 1798 roku

Jeszcze Polska

Hymn narodowy

Autor słów

OsobaWybicki Józef

Autor muzyki

nieznany

OsobaOgiński Michał Kleofas [13], [15]

Melodia

ludowaPosłuchaj

Data powstania

lipiec 1797

Miejsce powstania

Reggio Emilia – Republika Lombardzka, obecne Włochy

Klasyfikacja

pieśń legionowa

87654321Wariant:Tekst utworu

Wariant 1

Jeszcze Polska nie zginęła

kiedy my żyjemy,

co nam obca przemoc wzięła,

szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski!

Za twoim przewodem

złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

będziem Polakami,

dał nam przykład Bonaparte

jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania

po szwedzkim zaborze —

dla ojczyzny ratowania,

wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi

mówi zapłakany:

„Słuchaj jeno, pono nasi,

biją w tarabany”.

Marsz, marsz, Dąbrowski... [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [16], [21], [22]

Informacje dodatkowe

Pieśń powszechnie zwano Pieśnią legionów lub Mazurkiem Dąbrowskiego. Śpiewano ją (ze znacznymi zmianami w tekście) w czasie powstania listopadowego i styczniowego oraz w czasie wojny światowej we wszystkich formacjach wojsk polskich[10]. Autorem tekstu jest gen. OsobaJózef Wybicki, który piosenką pragnął uczcić generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz jego oficerów podczas pożegnania wojska polskiego. Wezwani bowiem zostali do stawienia się w inne miejsce przez Napoleona Bonaparte, który obiecał, że na wypadek wojny z Austrią powołana zostanie polska dywizja pod dowództwem Dąbrowskiego[21]. OsobaWybicki utwór opublikował w redagowanym przez siebie piśmie Dekada Legionów, w oryginale początkowe strofy wiersza brzmiały:

Jeszcze Polska nie umarła,

Póki my żyjemy.

Co nam obca moc wydarła,

Szablą odbierzemy.

Melodia oparta jest na starym ludowym utworze pochodzącym z Podlasia, bardzo popularnym na początku XVIII w. Autorstwo początkowo przypisywano OsobaMichałowi Kleofasowi Ogińskiemu, podskarbiemu litewskiemu, autorowi licznych polonezów i innych utworów muzycznych, między innymi Marsza dla Legionów Polskich. OsobaWojciech Sowiński od samego początku utrzymywał, że Mazurek jest utworem ludowym, natomiast OsobaStefan Witwicki dopatrywał się autorstwa zbiorowego. Spór rozstrzygnięto ostatecznie po odnalezieniu w 1933 r. partytury Marsza OsobaMichała Kleofasa Ogińskiego oraz w 1927 r. rękopisu Diverse danses pour le violon pour Monsieur Nahke z 1800 r. Ten zbiór wśród 86 polskich tańców zawiera ludowy mazurek bardzo zbliżony do melodii Mazurka Dąbrowskiego[21].

Po upadku powstania listopadowego „Mazurek Dąbrowskiego” stał się popularny w całej Europie. Na jego melodię Serbowie oraz Słowacy komponowali swoje hymny narodowe. Nawet w Niemczech śpiewano go ze słowami: Noch is Polen nicht verölen. Powszechnie też był on uważany w wielu innych krajach za pieśń wolności. Na melodii naszego Mazurka wzorowany był jugosłowiański hymn narodowy[8]. Słowa pieśni tłumaczyło wielu poetów, którzy żywili sympatię dla walczących Polaków. W języku niemieckim należy odnotować aż 9 tłumaczeń, francuskim – 8, rosyjskim – 4, angielskim – 4, węgierskim – 3; po 2 przekłady w językach: czeskim, norweskim, szwedzkim, włoskim; pojedyncze tłumaczenia na języki: chorwacki, litewski, łotewski, macedoński, serbski, słowacki, ukraiński, żmudzki oraz gwarę kaszubską[11].

W pierwszych latach niepodległej Polski, kiedy zastanawiano się nad wyborem polskiego hymnu państwowego, Mazurek Dąbrowskiego wysuwano do tej godności obok UtwórRoty, UtwórHymnu do miłości Ojczyzny, UtwórWarszawianki, UtwórChorału oraz pieśni UtwórBoże, coś Polskę i UtwórPierwsza Brygada[9]. W okólniku Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 15 października 1926 r. podano czterozwrotkowy tekst hymnu obowiązującego w szkołach. 26 lutego 1927 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło te same słowa oraz melodię jako oficjalny polski hymn narodowy i państwowy. Obowiązuje w tej postaci do dziś[11]. Urzędowa wersja odbiega nieco od pierwotnego wiersza generała, w którym pominięto dwie zwrotki (4 i 6) i dokonano drobnych retuszy[9]. W Śpiewniku pieśni patriotycznej oficjalna data uznania pieśni za hymn narodowy to 28 kwietnia 1927 r. Fakt ten potwierdza również aktualna wersja Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej[14].

Hymn narodowy jest wykonywany w czasie uroczystości państwowych, narodowych i organizacyjnych oraz przy wynoszeniu i odnoszeniu chorągwi wojskowych i strzeleckich. W czasie śpiewania i grania hymnu narodowego, przyjmuje się postawę na „baczność”[10].

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie otwarte zostało w dniu 17 lipca 1978 r., jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Znajduje się w dworku, w którym urodził się twórca pieśni. Przed powstaniem tej instytucji, od 1962 r., w budynku istniała Izba Pamięci Józefa Wybickiego, założona przez Tadeusza Zielińskiego – kierownika prowadzonej w tym czasie we dworze Szkoły Podstawowej. Archiwalia Izby Pamięci przyczyniły się do wzrostu zainteresowania Będominem. W 1976 r. placówkę edukacyjną przeniesiono do pobliskiego Lubania, a w budynku przeprowadzono generalny remont, który był pierwszym etapem organizowania Muzeum Hymnu Narodowego. Obecnie, prezentowane są tam dwie wystawy stałe:

— „Józef Wybicki i jego epoka” – ekspozycja dotyczy działalności OsobaJózefa Wybickiego w ostatnich latach Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz w okresie powstania kościuszkowskiego i w czasie tworzenia legionów polskich we Włoszech;

— „Rola Mazurka Dąbrowskiego w podtrzymywaniu świadomości narodowej Polaków XIX i XX wieku” – wystawa dotyczy istoty Mazurka Dąbrowskiego, który towarzyszył rodakom w walkach narodowo-wyzwoleńczym w czasie Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, w okresie I i II Wojny Światowej, aż po czasy najnowsze[18].

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
90734773

Odwiedzin od Grudnia 2010
71443912
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.