Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

jakie pierwsze rockowe utwory skomponował Wojciech Trzciński żeby dowieść swojego kunsztu w tym stylu muzycznymi Zbigniewowi Hołdysowi?

[dowiedz się]

Rękopis (ostatnia modyfikacja: 2012-11-12 13:13)
Muzykalia Narodowa

Typ/rodzaj

rękopis: autograf

Data powstania

3 października 1886

Miejsce powstania

Zalas

Sygnatura

InstytucjaBiblioteka Jagiellońska

Rkp. 1990 : 796/22 (17)

Tytuł właściwy

Muzykalia Narodowa

Utwory zawarte w rękopisie

1.UtwórBoże coś Polskę

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: pieśń

2.UtwórJeszcze Polska nie zginęła

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: mazurek

3.UtwórJeszcze Polska nie zginęła

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: krakowiak

4.UtwórPolonez weselny obywatelski starodawny

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: polonez

Incipit: Skoczny taniec, nic wart zgoła…

5.UtwórWęgier, Polak dwa bratanki

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: marsz

6.UtwórKrakowiak weselny wiejski

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: krakowiak

Incipit: Albośmy ta jacy…

7.UtwórMarsz weselny wiejski

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: marsz

Incipit: Marsz chłopcy, marsz…

8.Mazurek_weselny_wiejski_(Wesoly_ja_parobeczek_)

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: mazurek

Incipit: Wesoły ja parobeczek…

9.UtwórKrakowiak weselno-kuligowy

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: krakowiak

10.UtwórPolonez sielski czy wiejski

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: polonez

Incipit: Moja dziewczyno wziąłbym cię…

11.UtwórOświadczyny

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: mazurek

Tytuł oryginalny: Mazurek wes. wiejski : Oświadczyny

12.UtwórNie masz jak weselny dzień!

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: polonez

Tytuł oryginalny: Polonez : Nie masz jak weselny dzień!

13.UtwórMazurek weselny wiejski

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: mazurek

Tytuł oryginalny: Mazurek wes. wiejski do tańca i śpiewu

Incipit: Powiedziałaś moja N. N…

15.UtwórPieśń górnicka

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: pieśń

Incipit: Górnik rano wstaje…

16.UtwórZ dymem pożarów

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: pieśń

17.UtwórOdwiedziny Aśki i oświadczyny

OsobaWawrzyniec D. (autor)

18.UtwórZdawien dawna zwyczaj... (incipit)

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: kolęda

19.UtwórJest tu Marysia... (incipit)

OsobaWawrzyniec D. (autor)

20.UtwórMiała Marysia ładny...

OsobaWawrzyniec D. (autor)

21.UtwórŚpiew na zakończenie kolędowania z podziękowaniem

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Tytuł oryginalny: Śpiew na zakonczenie kolendowania z podziękowaniem

Incipit: Za kolędę dziękujemy…

22.UtwórPolonez starodawny wiejski

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: polonez

Incipit: Czemuż nie idziesz...

23.UtwórPolonez starodawny sielski

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: polonez

Tytuł oryginalny: Polonez starod. Sielski

Incipit: Czemuż nie idziesz...

24.UtwórPolonez starodawny sielski

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: polonez

Incipit: Dalej że woźnica...

25.UtwórPolonez starodawny sielski

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: polonez

Incipit: Oj przeleciał ptaszek...

26.UtwórPolonez starodawny sielski

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: polonez

Incipit: Oj przeleciał ptaszek...

27.UtwórPiosnka starodawna weselna wiejska na dobrą noc Pannie młodej

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: piosenka

28.UtwórMelodia weselna wiejska

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Tytuł oryginalny: Melodyja weselna wiejska

Incipit: Kwiatami grzęda osuta...

29.UtwórMelodia czysto weselna wiejska

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Tytuł oryginalny: Melodyja czysto weselna wiejska

Incipit: Już czas nadchodzi...

30.UtwórMelodia weselna i śpiew niewiast w czasie czepin Pani młodej

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Tytuł oryginalny: Melodyja weselna i śpiew niewiast w czasie Czepin Pani młodej

Incipit: Żebyś ty chmielu...

31.UtwórHymn narodowy

OsobaWawrzyniec D. (autor)

Gatunek: hymn

Incipit: Cześć polskiej ziemi...

Informacje dodatkowe

Na stronie pierwszej wpisano inny tytuł rękopisu: Nuta albo Melodyja Narodowa Polska : (Sztuk 15) : Naród, który śpiewa, zyje na wieki!. W rękopisie zawarto jeden utwór instrumentalny. Numery pieśni od 18 do 21 w arkuszu pierwszym to kolędy. Na rękopis składają się także pieśni i tańce ludowe związane z obrzędem weselnym. Na rękopisie zawarto informacje: Ten arkusz napisany został przez Wawrzyńca D. w Zalasie w dniu Wigilii Sw Franciszka wyzń. to jest d. 3 października 1886o R., N3. Te Melodyje odpisano do Księgi zbiorowej obejmującej sztuk 1400, które są zbiorem przeszło od 50ciu lat, czyli od r. 1828 – a tę Księgę spisał własną ręką Wawrzyniec D. w Zalasie – z małym wyjątkiem, ta księga obejmuje melodyje wprost z ust ludzkich powzięte – prawie wszystkie. Na arkuszu drugim wpisano: Odpis z Księgi zbior, melod. w liczbie 1600. sztuk – zebrał w całem swem życiu Wawrz. D......... w Z...... lat 65 liczący z rozmajtych źródeł – a ponajwiększej części z ust ludu – i tenże amator rzeczy polskich – na tym Arkuszu własną ręką napisał na wieczną pamiątkę dla Pana Franciszka Krzyszkowskiego i Jego Rodziny – w dowód szacunku i przyjaźni lat 40tu i Temuż ofiarowano na dniu 4 Paźdź. 1886. roku. Przy utworach wpisano uwagi dotyczące wykonania lub proweniencji danej kompozycji. Dokument pisany czarnym, czerwonym i niebieskim atramentem. Rękopis posiada miękką, szarą okładkę. Obejmuje 15 stron, w tym 2 nienumerowane, o wymiarach 33,5 na 26 cm.

Grafiki

Dedykacja autorska z rękopisu.

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
91675392

Odwiedzin od Grudnia 2010
72379519
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.