Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

jaki trick techniczny zastosowano podczas nagrania piosenki „Przytul mnie”, żeby głos wokalisty Kombi brzmiał jak Barry’ego Whitea?

[dowiedz się]

Osoba (ostatnia modyfikacja: 2018-05-13 17:24)
Pollak, Seweryn

Nazwisko, imię

Pollak, Seweryn

Poleski, Andrzej
(pseudonim)

Data urodzenia

10 stycznia 1907

Miejsce urodzenia

Warszawa

Biografia

Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Władysława IV. W 1934 r. złożył egzaminy dyplomowe na polonistyce Uniwersytetu Warszawskiego. W latach gimnazjalnych i akademickich działał w Związku Polskiej Młodzieży Socjalistycznej, a następnie w OMS „Życie”. Wiersze pisał od 1930 r., debiutując w 1936 r. tomem przekładów Z nowej poezji rosyjskiej. W tym samym roku objął kierownictwo działu kulturalnego w redakcji „Dziennika Popularnego”. Lata wojny spędził w Warszawie mieszkając przy ul. Odyńca la. Był członkiem organizacji podziemnej. Współpracował z różnymi pismami konspiracyjnymi, przeważnie lewicowymi. Wiersze drukował na łamach „Poradnika Oświatowego”, organu PPR. Dla zespołu literackiego, którym kierował „Goliard”, napisał kilka piosenek, a wśród nich Spadochroniarza w 1943 r. Podczas Powstania pełnił początkowo funkcję komendanta bloku przy ulicy Odyńca, a po jej zburzeniu, jako żołnierz Polskiej Armii Ludowej wszedł do zespołu redakcyjnego gazety powstańczej PAL „Robotnik Mokotowski”, organu PPS-Lewica. Drukował artykuły, relacje z linii i poezje, m. in. w numerze 6 „Robotnika Mokotowskiego” z dnia 24 września 1944 r. wydrukowano jego wiersz Mokotów. Po upadku Powstania ukrywał się. W 1945 r. zamieszkał czasowo w Łodzi. Początkowo pracował w dziale kulturalnym „Głosu Robotniczego”. Później został kierownikiem działu przekładów w Wydawnictwie „Czytelnik” i członkiem zespołu redakcyjnego tygodnika „Kuźnica”. W latach 1950–1952 wchodził w skład zespołu redakcyjnego „Kultura”, w roku 1957 objął stanowisko redaktora naczelnego czasopisma „Opinie”. Wydał kilka tomów poezji, m. in. Godzina życia (1946), Pocisk i słowo (1952) oraz Wiersze wybrane i przekłady (1954). Jest autorem kilku antologii poezji rosyjskiej i radzieckiej, wydał też Antologię poezji bułgarskiej. Za całokształt twórczości przekładowej wyróżniono go nagrodą państwową III stopnia.

Autor słów do utworów

Powiązane publikacje (autorstwo)

Powiązane publikacje (związek)

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
79195717

Odwiedzin od Grudnia 2010
60360991
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.