Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

przy wykonywaniu jakiej piosenki towarzyszyły okrzyki „Tu! Tu jestem!” dobiegające z publiczności?

[dowiedz się]

Publikacja (ostatnia modyfikacja: 2017-05-28 22:38; status: niezweryfikowany)
Schiller Leon, Śpiewnik żołnierski, Cz. 1

Okładka

Typ

śpiewnik

Tytuł

Śpiewnik żołnierski
Cz. 1

OsobaSchiller Leon (zebr.)

Rok wydania

1915

Dane wydawnicze

Kraków : Drukarnia Literacka

Seria wydawnicza

Seria/zbiórWydawnictwo „Piasta” ; ks. 3

Informacje dodatkowe

W „arce przymierza” między pełną chwały przeszłością naszą a duchem pokoleń ostatnich, w skarbcu poezyi ludowej, obok utworów, rozkosze ziemiaństwa sławiących, najpocześniejsze miejsce zajmuje pieśń żołnierska. Pieśni żołnierskie, o żołnierzu samym, o jego doli i niedoli, o przygodach bohaterskich lub krotofilnych, są niewątpliwie klejnotem pieśniarstwa rodzimego. Plon, przechowany tradycyą, ocalony zapiskami zbieraczy, choć niezupełny, przedstawia się tak pokaźnie, jak na to stad naród rycerski, od świtu do zmierzchu swej niepodległości, a nawet po jej utracie w rygorze wojennym żyjący.

Oprócz utworów pochodzenia szlacheckiego, spotyka się tu ludowe przeróbki ballad i piosnek rycerskich. Chłop bowiem polski, nietylko jako rab niewolny, szedł do boju. Ilekroć przyznawano mu prawa człowieka, z własnego popędu wstępował w szranki walczących o niepodległość, okazując tyle cnót żołnierskich, iloma mógł się szczycić każdy rycerz dawnej Rzeczypospolitej. Zmieniała się historya; ale serce żołnierskie w narodzie bić nie przestało, nie zbladły ideały żołnierza polskiego, nie wygasła cześć dla obrońcy Ojczyzny, choć świetną postradał zbroję, choć mu przemoc oręż wydarła, choć jeno w „długich, nocnych rodaków rozmowach” czyny jego wspominać było wolno... Oto jeszcze przed 10 laty chłopi i proletaryusze polscy, stojąc pod szubienicami moskiewskiemi, protestowali przeciw tej haniebnej śmierci, prosili o rozstrzelanie, bo tylko tak godzi się ginąć żołnierzowi... Uważali się więc za żołnierzy polskich – to było ich dumą i pociechą ostatnią.

Wiernym obrazem tej ciągłości, jaką widzimy w dziejach oręża polskiego, są śpiewy żołnierskie.

Rozpoczynając wydawnictwo mniej znanych, a najpiękniejszych pieśni żołnierskich, mamy za cel główny rozpowszechnienie ich między ludem we formie najprzystępniejszej, a pod względem literackim najmniej naleciałościami późniejszemi skażonej. W tradycyi ustnej z dłuższych utworów przechowują się zazwyczaj początkowe strofy, resztę uzupełnia się zwrotkami, często do innych pieśni należącemi, albo się jej nie śpiewa. Melodye stare i oryginalne poszły w zapomnienie.

Aby te śpiewy w postaci możliwie najwierniejszej powróciły i przyjęły się tam, skąd ongi wypłynęły, jest naszem zadaniem. W przeprowadzeniu tego zadania, mamy nadzieję, dopomogą nam nauczyciele szkół ludowych; umiejąc czytać nuty, będą mogli zaznajomić włościan z melodyami, na jakie tu umieszczone dawne dumy i piosnki żołnierza polskiego śpiewać się powinno. – wstęp przejęty bezpośrednio z publikacji, która ukazała się nakładem redakcji „Piasta”.

Zawartość publikacji (utwory)

pokaż wszystkie

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
80539264

Odwiedzin od Grudnia 2010
61684712
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.