Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

że w rozumieniu ludowym „rózga” to symbol Pana Młodego ,a „wianek weselny” przedstawia Pannę Młodą?

[dowiedz się]

Utwór (ostatnia modyfikacja: 2008-06-30 09:52)
Tak nam dopomóż Bóg

Tytuł

Tak nam dopomóż Bóg

Autor słów

OsobaMarkowski Ludwik [1]

Autor muzyki

OsobaNowowiejski Feliks [1]

Klasyfikacja

pieśń legionowa

1Wariant:Tekst utworu

Niezłomny nasz czwartacki huf.

Czwartaccy my żołnierze,

Skorzy do czynów, nie do słów.

Tradycja nas ustrzeże

Od Beselera(1) miana sług,

Tak nam dopomóż Bóg.

Nie nam zatracać swojej czci

Za soczewicy misy,

Jak to w ostatnie smutne dni

Robią J(anuszajtisy?).

Beselera znać nie chcemy dróg,

Tak nam dopomóż Bóg.

By sprzedawczykom pokłon bić,

Za twarde mamy karki,

Nie nam szlifami oczy szklić,

Nie kupić nas za marki(2).

Pełzać u cudzych nie chcem nóg,

Tak nam dopomóż Bóg.

Cośmy zyskali za lat trzy?

Szczypiorno, Beniaminów(3)!

Tam więc się kończą złote sny

Najlepszych Polski synów.

Zdrajcom zaś sprawy spłacim dług,

Tak nam dopomóż Bóg. [1], [2]

Objaśnienia

(1) – Hans Hartwig von Beseler (1850–1921) – niemiecki generał; w czasie I wojny światowej dowódca grupy operacyjnej na zachodnim froncie, generał-gubernator okupacji niemieckiej Królestwa (VIII 1915–10 XI 1918), zwierzchnik Polskiej Siły Zbrojnej.

(2) – Ochotnicy do Polskiej Siły Zbrojnej mieli otrzymywać żołd niemiecki w wysokości 30 marek.

(3) – Szczypiorno – miejscowość w Kaliskiem, gdzie 12 VII 1917 r. internowano ok. 4 tys. legionistów, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność wojskom niemieckim i austro-węgierskim. W grudniu 1917 r. przeniesiono legionistów do obozu w Łomży (ok. 1700 internowanych), zlikwidowanego w lipcu 1918 r. po masowym wstąpieniu legionistów do Polskiej Siły Zbrojnej. po apelu płk Edwarda Rydza-„Śmigłego” (w rezultacie w skład Wehrmachtu weszło tylko ok. 400 legionistów).

Beniaminów – miejscowość położona na prawym brzegu Wisły, na południe od Zegrza; miejsce internowania ok. 100 oficerów legionowych, którzy odmówili złożenia przysięgi (w okresie VIII 1917–III 1918).

Informacje dodatkowe

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
76494217

Odwiedzin od Grudnia 2010
57727147
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.