Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

że zdaniem Szpilmana, pierwowzór tekstu piosenki „Pierwszy siwy włos” z repertuaru Mieczysława Fogga nie pasował do muzyki?

[dowiedz się]

Utwór (ostatnia modyfikacja: 2017-05-14 13:29)
W żłobie leży

Tytuł

W żłobie leży

W żłobie leży, któż pobieży

Autor słów

nieznany

Autor muzyki

OsobaChwalibóg Izydor Konstanty [6]

Klasyfikacja

kolęda

321Wariant:Tekst utworu

Wariant 1

W żłobie leży,

któż pobieży

kolędować Małemu,

Jezusowi

Chrystusowi,

dziś nam narodzonemu?

Pastuszkowie, przybywajcie,

Jemu wdzięcznie przygrywajcie,

jako Panu naszemu.

My zaś sami

z piosneczkami

za wami pospieszymy.

A tak tego

Maleńkiego

niech wszyscy zobaczymy.

Jak ubogo narodzony

płacze w stajni położony,

więc Go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy

niechaj wszędy

zabrzmi świat w wesołości,

że posłany

jest nam dany

Emmanuel w niskości;

Jego tedy przywitajmy,

z Aniołami zaśpiewajmy:

„Chwała na wysokości!”

Witaj, Panie,

cóż się stanie,

że rozkosze niebieskie

opuściłeś,

a zstąpiłeś

na te niskości ziemskie?

„Miłość moja to sprawiła,

by człowieka wywyższyła

pod nieba emipryjskie”.

Czem w żłóbeczku,

nie w łóżeczku,

na sianku położony?

Czem z bydlęty,

nie z Panięty,

w stajni jesteś złożony?

By człek sianu przyrównany,

grzesznik bydlęciem nazwany,

Przeze mnie zbawiony.

Twoje państwo

i poddaństwo

jest świat cały, o Boże;

Tyś polny kwiat,

czemuż Cię świat

przyjąć nie chce, choć może?

Bo świat doczesne wolności

zwykł kochać, mnie zaś z swej złości

krzyżowe ściele łoże.

W Ramie głosy

pod niebiosy

wzbijają się Racheli,

gdy swe syny,

bez przyczyny,

w krwawej widzi kąpieli;

Większe niż dla nich kompanie,

w krwawym krwi Twej oceanie,

czeka Cię miły Panie!

Trzej Królowie,

Monarchowie,

wschodni kraj opuszczają,

serc ofiary

z trzema dary

Tobie, Panie, oddają.

Darami się komentujesz,

bardziej serca ich szacujesz,

za co niech niebo mają. [1], [2], [3], [8], [9], [10], [16]

Tekst muzyczny

Informacje dodatkowe

Zapis melodii znajduje się we wszystkich kancjonałach benedyktynek staniąteckich począwszy od rękopisu z 1707 r. Tę samą muzykę z drobnymi odchyleniami rytmicznymi, podają trzy kancjonały franciszkanek z I poł. XVIII w.; trzy inne podają sam tekst. Rękopisy karmelitanek nie zawierają melodii, cztery z nich (kantyczka Chybińskiego, rękopis z biblioteki klasztornej, sygn. 95, rękopisy BJ 3640 i 3642) przekazują tekst.

Inną wersję melodii, śpiewaną w połowie XVIII w., notuje zaginiona tabulatura organowa (por. Henryk Opieński: Kilka kart nieznanej tabulatury, „Rocznik Muzykologiczny” 1936). W początku XIX w. znano trzy wersje tego śpiewu; zamieszcza je OsobaMioduszewski (Śpiewnik kościelny, 1838). (...) Melodia będąca dziś w użyciu pochodzi w pierwszej części z I wersji podawanej przez OsobaMioduszewskiego, w drugiej części z wersji II.

Tekst pieśni oprócz wyżej wymienionych rękopisów podają zbiory drukowane z lat 1734 (i 1769), 1745, 1754, 1767, (i 1785), 1796, 1799. Liczy on 8 zwrotek[2].

Występuje na fonogramach

pokaż wszystkie

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
89871640

Odwiedzin od Grudnia 2010
70586311
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.