Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

że „Tańczące Eurydyki” były napisane, jako piosenka big beatowa?

[dowiedz się]

Biblioteka :: Czytelnia OK BPP

Czytelnia Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki

W 2011 roku została oddana do użytku czytelnia OKBPP, która jest jednym z rezultatów realizacji projektu Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagdiellońskiej... – cz. 2 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Korzystanie ze zbiorów OKBPP szczegółowo omówione jest w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Ośrodka Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”, udostępnianego w formie elektronicznej oraz w siedzibie OKBPP. Każdy korzystający z zasobów OKBPP jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień niezależnie od tego, czy jest stałym użytkownikiem, czy też korzysta ze zbiorów OKBPP doraźnie.

Korzystanie ze zbiorów OKBPP jest bezpłatne z zastrzeżeniem usług wymienionych w Załączniku nr 1 Regulaminu.

Prawo do korzystania ze zbiorów OKBPP ma każdy zainteresowany po uprzednim uzyskaniu wpisu bibliotecznego, za wyjątkiem dozwolonych przez Regulamin przypadków doraźnego korzystania bez obowiązku uzyskania wpisu.
Aby uzyskać wpis do Biblioteki:
– pełnoletni użytkownicy zobowiązani są okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). W przypadku osób nieposiadających adresu zameldowania należy złożyć pisemne oświadczenie o aktualnym adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji. Uczniowie i studenci są dodatkowo zobowiązani do okazania aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej;
– w przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest pisemna zgoda jednego z rodziców lub opiekunów prawnych oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość osoby wyrażającej zgodę (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). W przypadku osób nieposiadających adresu zameldowania należy złożyć pisemne oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji. Zgoda może być wyrażona i potwierdzona na piśmie w siedzibie OKBPP lub na formularzu udostępnionym przez OKBPP.

Ze zbiorów OKBPP można korzystać:
– poniedziałek godz. 8.30 – 15.00
– wtorek godz. 8.30 – 15.00
– środa godz. 8.30 – 15.00
– czwartek godz. 8.30 – 15.00
– piątek godz. 8.30 – 15.00


W czytelni oferowane są następujące formy udostępniania zbiorów:
– korzystanie z wszystkich materiałów na miejscu;
– wypożyczanie na zewnątrz;
– wydanie kopii materiałów, wykonanych na specjalne zamówienie, płatnych zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Załączniku nr 1 Regulaminu.

W czytelni użytkownik ma dostęp do następujących katalogów tradycyjnych i elektronicznych:
– alfabetycznego katalogu kartkowego;
elektronicznego katalogu Libra;
elektronicznego wykazu zbiorów „w opracowaniu”;
elektronicznej bazy danych Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki (w czytelni udostępnia się wszystkie zbiory elektroniczne).

W czytelni użytkownik ma dostęp do zbiorów tradycyjnych i elektronicznych:
– rękopisów;
– zbiorów drukowanych: książek, śpiewników, czasopism, druków muzycznych, dokumentów życia społecznego (plakatów, pocztówek, fotografii, afiszów, wycinków prasowych, druków ulotnych, itp.) oraz dokumentów normalizacyjnych;
– nagrań dźwiękowych (płyt CD, DVD, analogowych, pocztówek dźwiękowych i taśm magnetofonowych), przy czym OKBPP zastrzega ograniczony dostęp do nich w uzasadnionych przypadkach opisanych w Regulaminie;
– zdigitalizowanych książek, druków muzycznych, czasopism, rękopisów oraz wszystkich informacji nt. autorów, kompozytorów, utworów, zespołów, fonogramów itd., zgromadzonych w Cyfrowej Bibliotece Polskiej Piosenki.
Cenne materiały archiwalne i rękopiśmienne udostępnia się z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach opisanych w Regulaminie, konieczna będzie pisemna zgoda Dyrektora OKBPP.

Użytkownik może zamówić interesujące go publikacje:
drogą mailową (ola@bibliotekapiosenki.pl);
– telefonicznie (12 430 43 00; 503 185 600);
– osobiście, na miejscu w siedzibie OKBPP w dniach i godzinach funkcjonowania czytelni.

W czytelni znajdują się:
– trzy stanowiska komputerowe (do jednoczesnego korzystania). Przy stanowisku komputerowym użytkownik może korzystać tylko ze zbiorów udostępnionych przez OKBPP. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, może skorzystać z własnych materiałów.
– stanowisko odsłuchowe wyposażone w: wzmacniacz, gramofon oraz odtwarzacz kasetowy.

ZAPRASZAMY!


 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
90917646

Odwiedzin od Grudnia 2010
71626010
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.