Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

że w średniowieczu kat mógł wybawić od śmierci dziewczynę, jeśli zobowiązał się z nią ożenić?

[dowiedz się]

Biblioteka :: Pieśni Powstania Styczniowego

Pieśni Powstania Styczniowego

Z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, prezentujemy wybrane pieśni związane z tym okresem. Utwory oraz wszelkie informacje na ich temat zostały opracowane w Cyfrowej Bibliotece Polskiej Piosenki oraz w Śpiewniku Polaka. Poniższe zestawienie zawiera repertuar, w którym znalazły się pieśni skomponowane zarówno podczas styczniowych walk o niepodległość jak i innych zrywów narodowych, czy wydarzeń historycznych. Pomimo jednak różnego czasu powstania wszystkie utwory odzwierciedlają niepodległościowe dążenia Polaków, a tym samym upamiętniają oraz ukazują ówczesne nastroje społeczne. Każda z wybranych kompozycji była wykonywana w trakcie powstania styczniowego. Zachęcamy do zapoznania się z historią zobrazowaną w pieśni.Historia Powstania StyczniowegoPIEŚNI:

- 1864     tekst     podkład

- Chorał (Z dymem pożarów)     tekst     nuty     podkład
Geneza utworu ściśle związana była z upadkiem powstania krakowskiego oraz „Rabacją galicyjską” jednak ze względu na szczególną popularność oraz znaczenie, które zdobył w trakcie styczniowego zrywu niepodległościowego umieściliśmy go w tym zestawieniu. Po powstaniu styczniowym Chorał wykonywany był m. in. jako hymn podczas manifestacji patriotycznych.

- Czarny krzyżyk

- Do Kampinosu

- Kolęda (1863)

- Marsz Czachowskiego (wariant 4, 6)
Prezentowana pieśń funkcjonowała w różnych okresach historycznych pod odmiennymi tytułami, a co się z tym wiąże również z różnymi wariantami tekstów. W okresie powstania styczniowego znana była jako Marsz Czachowskiego. Wyróżniona tu wersja tytułu i tekstu zawdzięcza swoje brzmienie pułkownikowi, naczelnikowi wojennemu województwa sandomierskiego w powstaniu styczniowym Dionizemu Feliksowi Czachowskiemu.

- Marsz powstańców

- Marsz powstańców Langiewicza     tekst     podkład

- Marsz strzelców (Hej strzelcy wraz)     utwór     tekst     nuty     podkład
Powyższy utwór został skomponowany na trzy lata przed wybuchem powstania styczniowego. Już wówczas wśród Polaków nasilały się nastroje niepodległościowe co w konsekwencji doprowadziło do wydarzeń, które miały miejsce w 1863 roku. Cztery pierwsze zwrotki pieśni w układzie Ludwika Anczyca towarzyszyły powstańcom, a jej marszowa forma zagrzewała do boju o wolność.

- Marsz zuchów     tekst     podkład

- Marsz żołnierzy Langiewicza (wariant 4, 8, 9, 16)     utwór     tekst     nuty     podkład
Geneza pieśni sięga polskich powstań. Jedna z wersji tekstu utworu stanowiła pieśń powstańczą oddziałów Mariana Langiewicza.

- Marsz Żuawów     tekst     nuty     podkład
Utwór związany jest ściśle ze sformowaniem oddziału o nazwie „Żuawy śmierci”. Na początku powstania styczniowego w Ojcowie Apolinary Krukowski przy pomocy oficera francuskiego Francois Rochenbrune’a powołał do życia formację złożoną głównie ze studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze względu na treść składanej przysięgi Żuawi mieli do wyboru albo śmierć albo zwycięstwo w boju. Bohaterstwo i sława, jaką zyskali podczas powstania styczniowego, zjednała im sympatię w społeczeństwie, a ich marsz szybko rozpowszechnił się w innych oddziałach powstańczych.

- Na bagnety

- Obóz w Ojcowie

- Ostatni mazur     utwór     tekst     nuty     podkład
Utwór ten o charakterze mazura został skomponowany podczas powstania styczniowego. Przez wiele lat jego geneza mylnie kojarzona była z wybuchem powstania listopadowego.

- Pieśń młodej wiary     tekst     podkład
Powyższa pieśń została skomponowana na kilka lat przed wybuchem powstania styczniowego. Jej rewolucyjny charakter zagrzewał do walki z carem.

- Pieśń powstańców z 1863     utwór     tekst     nuty     podkład

- Pieśń Rykowa     tekst     podkład
Utwór upamiętnia jednego z carskich oficerów walczących podczas powstania styczniowego po polskiej stronie.

- Pieśń z 1863 (Chcecie, bym wam zaśpiewał...)     tekst     podkład

- Pieśń z 1863 (Od zimy od Wincentego...)     tekst     podkład

- Pieśń żołnierska z roku 1863

- Piosnka żołnierska     tekst     nuty     podkład
Pieśń została skomponowana podczas powstania styczniowego. Według niektórych opinii jest jedną z najpiękniejszych pieśni tego okresu.

- Polska powstaje     tekst     podkład

- Sztandary polskie w Kremlu

- Śpiew chłopców polskich z r. 1863     tekst     podkład

- Śpiew więźniów z Cytadeli Warszawskiej z r. 1863

- Śpiewka strzelców     tekst     podkład

- W krwawem polu     utwór     tekst     nuty     podkład
Pieśń ściśle związana była z okresem powstania styczniowego. Powstała jako akt pożegnania mężczyzn odchodzących do partyzantki. Szybko zdobyła popularność w oddziałach na terenie wszystkich zaborów.

PUBLIKACJE:

- Polska w pieśni 1863 : antologia
- Pieśni powstańcze / wybór źródeł i opracowanie Adolf Dygacz
- Pieśni powstańcze z r. 1863 / zebrane i ułożone przez Celinę z Orelca
- Z dziejów polskiej pieśni powstańczej XIX wieku : folklor powstania styczniowego / Dora B. Kacnelson ; przeł. Tadeusz Zielichowski
- Ojczyzna w pieśniach poetów polskich : głosy poetów o Polsce / zebr. Władysław Bełza
- Ojczyzna w pieśniach poetów polskich : głosy poetów o Polsce / zebr. Władysław Bełza. Wyd. 2 powiększone
Telewizja

TVP KRAKÓW
 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
95505569

Odwiedzin od Grudnia 2010
76103823
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.