Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

czyja kompozycja powstała w kilkumetrowej kawalerce na poddaszu jako tzw. „rybka”, czyli zlepek dowolnych słów oddających rytm utworu?

[dowiedz się]

Biblioteka :: Projekt unijnyProjekt unijny

W dniu 14 października 2010 roku Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki - cz. 2 w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (szczegółowe dane na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Przedmiotem zaplanowanego na dwa lata projektu jest digitalizacja oraz opracowanie w bazie Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki druków muzycznych oraz rękopisów będących w posiadaniu Biblioteki Jagiellońskiej a związanych z tematyką polskiej pieśni i piosenki. Prace te są kontynuacją rozpoczętych w 2009 roku działań. Poza opracowanymi rekordami baza Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki poszerzy swoją funkcjonalność o moduł do wypożyczeń. W październiku 2011 roku dokonamy pierwszych wypożyczeń online chronionych prawem publikacji. Efektem realizacji projektu będzie również czytelnia z trzema stanowiskami komputerowo-odsłuchowymi zlokalizowana w siedzibie Biblioteki Polskiej Piosenki. O przebiegu prac będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Całkowity koszt projektu wynosi 368 558, 47 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 190 648,68 zł.

Od listopada 2011 roku autora i koordynatora projektu Magdalenę Gaisek-Gurgul zastąpiła Anna Głowacz.

Rezultaty

   1. CZYTELNIA
W monitorowanym pomieszczeniu znalazły się trzy stanowiska komputerowe z dostępem do wszystkich elektronicznych zasobów OKBPP. W celu odtwarzania nagrań z nośników audio (kaset magnetofonowych, płyt analogowych oraz CD) został zakupiony wysokiej klasy sprzęt, dostępny przy specjalnym stanowisku odsłuchowym. Istnieje również możliwość korzystania z tradycyjnych zbiorów, tj. książek, czasopism, druków muzycznych. Pracownicy czytelni oferują pomoc także osoba niezaznajomionym z obsługą komputera. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z Czytelni oraz godziny jej funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej, w zakładce „Czytelnia”.   2. MODUŁ DO WYPOŻYCZEŃ
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników, wykorzystaliśmy nowoczesne technologie w służbie nauki i popularyzacji wiedzy, poprzez stworzenie możliwości nieodpłatnych wypożyczeń publikacji chronionych prawem autorskim. Wypożyczalnia Liberetto to klasyczna działalność biblioteczna realizowana współczesnymi środkami. Czytelnik, korzystając ze specjalnej, łatwo dostępnej aplikacji, przeszukuje online zasoby Biblioteki i wypożycza publikacje przechowywane w wersji cyfrowej. Konieczność stosowania programu w miejsce anonimowej przeglądarki, ograniczenia liczby dostępnych egzemplarzy i czasu wypożyczeń oraz unikatowe, jednorazowe znaki wodne – wszystko to sprawia, że próba nieautoryzowanego rozpowszechniania udostępnianych cyfrowo publikacji wymagałaby podjęcia przez użytkownika czynności równie uciążliwych i czasochłonnych, co analogiczne działania wobec klasycznych, drukowanych pozycji książkowych.

Chcemy zatem propagować cyfrowe wypożyczenia publikacji, które dotychczas mogły być badane tylko w czytelniach. Ułatwimy tym samym dostęp do treści naukowych Czytelnikom z odległych miejscowości, pracownikom naukowym i wszystkim zainteresowanym. Jednocześnie dokładając wszelkich starań, by prawa własności intelektualnej twórców były zawsze poszanowane. Do uruchomienia wypożyczalni Liberetto na swoim komputerze, konieczne są:

   - Instalacja środowiska uruchomieniowego Adobe AIR
   - Pobranie i instalacja aplikacji Liberetto

Wejście do wypożyczalni odbywa się poprzez uruchomienie aplikacji Liberetto. Przed skorzystaniem z zasobów elektronicznych udostępnionych w wypożyczalni online, konieczne jest zapoznanie się z treścią oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu. Jego treść dostępna również pod adresem: http://bibliotekapiosenki.pl/static:Regulamin.

   3. ZBIORY ONLINE
Zdigitalizowalismy, opracowaliśmy i udostępniliśmy 4 362 druki muzyczne oraz 1058 rękopisów w Cyfrowej Bibliotece Polskiej Piosenki, kompatybilnej z systemem wypożyczeń online Liberetto. Zawartość CBPP można przeglądać za pomocą indeksu lub poprzez wyszukiwanie pełnotekstowe. Wśród najciekawszych egzemplarzy znalazła się kolekcja utworów dwudziestolecia międzywojennego.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do przeglądania zasobów zgromadzonych w CBPP oraz do odwiedzania czytelni.

Promocja w mediach

Radio

Posłuchaj audycjiInternet

 


Prasa

Konferencja prezentująca rezultaty projektu

W związku z zakończeniem naszej pracy, 11 września, w Bibliotece Jagiellońskiej odbyła się konferencja prezentująca rezultaty projektu „Polskie Pieśni i Piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki – cz. 2„.

W pierwszej części programu zaprezentowaliśmy film i prezentacje dotyczące działalności Biblioteki Polskiej Piosenki, a także wystąpienia na temat projektu unijnego oraz wybranych zagadnień związanych z rodzimą twórczością pieśniarską.

Po części oficjalnej zaproszeni goście zwiedzili wystawę rękopisów i druków muzycznych oraz wysłuchali koncertu piosenek retro w nowych, jazzowych aranżacjach.
Anna Głowacz - Założenia programowe, przebieg i rezultaty projektu Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł - Druki muzyczne i rękopisy Jakub Wyrostek - LiberettoProgram konferencji (245 KB)

GaleriaAutor fotografii: BPP
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
90787512

Odwiedzin od Grudnia 2010
71496421
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.