Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

jaki tytuł nosi piosenka wykonywana w duecie przez Zdzisławę Sośnicką i Zbigniewa Wodeckiego, która powstała w wyjątkowo zimnych warunkach w Sopocie i we Wrocławiu?

[dowiedz się]

Biblioteka :: RegulaminCBPP

Regulamin CBPP

Regulamin Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki
zatwierdzony zarządzeniem nr 13/2009
Dyrektora Ośrodka Kultury Biblioteki Polskiej Piosenki
z dnia 27.05.2009 r.§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Regulamin – Regulamin Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie,
 • CBPP – Cyfrową Bibliotekę Polskiej Piosenki,
 • baza CBPP – bazę Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki utworzoną w oparciu o materiały, dokumenty, zapisy historyczne dotyczące polskiej piosenki, a stanowiące zasób biblioteczny
 • strona internetowa – stronę internetową stanowiącą własność Ośrodka Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki działającą pod adresem: www.bibliotekapiosenki.pl
 • Użytkownik – osobę, która korzysta z bazy CBPP przeglądając rekordy oraz wyszukując informacje,
 • rekord – uporządkowaną strukturę danych dotyczących poszczególnych umieszczonych w bazie CBPP obiektów: osób, utworów, publikacji, druków muzycznych, płyt itp.

§ 2

Postanowienia ogólne

 • Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki jest projektem utworzonym i zarządzanym przez Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Wawrzyńca 15 powołanym na mocy uchwały nr CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r., zwanym dalej „Biblioteką Polskiej Piosenki”.
 • Celem projektu CBPP jest rozszerzenie i ułatwienie dostępu do materiałów, dokumentów, zapisów dotyczących polskiej piosenki, w szczególności polskiej pieśni patriotycznej, gromadzonych przez Bibliotekę Polskiej Piosenki oraz archiwizacja zasobów bibliotecznych, a dzięki temu edukacja historyczna, krzewienie wartości patriotycznych oraz popularyzacja wiedzy o polskiej piosence w kraju i za granicą.
 • Projekt CBPP realizowany jest w całości na zasadach non-profit.

§ 3

Zawartość bazy CBPP

 • Baza CBPP zawiera następujące rekordy:
  • osób,
  • utworów,
  • fonogramów,
  • klasyfikacji,
  • publikacji,
  • serii wydawniczych,
  • zespołów,
  • czasopism.
 • Biblioteka Polskiej Piosenki dokłada starań, by treści zamieszczone na stronie internetowej były poprawne pod względem językowym i merytorycznym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości wynikające z treści materiałów, dokumentów i zapisów, w oparciu o które utworzona została baza CBPP oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z tych treści.

§ 4

Ochrona bazy CBPP

 • Baza CBPP stanowi bazę danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz spełnia cechy utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie na mocy powyższych ustaw.
 • Korzystanie z bazy CBPP, w tym z zamieszczonych na stronie internetowej rekordów (w szczególności tekstów piosenek, nut, fragmentów utworów muzycznych itd.) lub/i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach jest dopuszczalne wyłącznie na użytek własny, w celach naukowych, dydaktycznych, edukacyjnych, wyłącznie w celach niezarobkowych.
 • Zabronione jest korzystanie z lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych w bazie CBPP i/lub na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych w bazie CBPP i/lub na stronie internetowej utworów lub ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach komercyjnych.
 • Zabronione jest systematyczne i niezgodne z prawem autorskim kopiowanie, reprodukowanie, gromadzenie na własnych nośnikach, dystrybuowanie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w bazie CBPP i/lub na stronie internetowej.

§ 5

Zasady udostępniania bazy CBPP. Prawa autorskie.

 • Baza CBPP udostępniana jest on-line na stronie internetowej, z zastrzeżeniem ograniczenia dostępu do niektórych materiałów zgodnie z punktem 3 poniżej, w następujących formach:
  • tekstowej,
  • graficznej,
  • dźwiękowej,
  • tekstu muzycznego (nuty).
 • Zawartość bazy CBPP udostępniana jest nieodpłatne, co wynika z celów i zakresu działań statutowych Biblioteki Polskiej Piosenki.
 • Zawartość bazy CBPP, w tym zamieszczone w niej poszczególne materiały i dokumenty oraz ich opracowania, udostępniana jest zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z uwagi na obowiązek zapewnienie ochrony prawnoautorskiej, a także na życzenie poszczególnych autorów dostęp do niektórych materiałów może być ograniczony poprzez ochronę hasłem lub dostępność wyłącznie z terminali, które zostaną zlokalizowane na terenie Biblioteki Polskiej Piosenki.
 • W przypadku wpływu do Biblioteki Polskiej Piosenki uzasadnionego protestu związanego z prawem autorskim, a dotyczącego zawartości bazy CBPP, dany dokument lub materiał zostanie usunięty z bazy CBPP.
 • System CBPP jest w wersji BETA i ulega ciągłym modyfikacjom. Biblioteka Polskiej Piosenki dokłada wszelkich starań, aby system funkcjonował w sposób prawidłowy, co nie wyklucza jednak wystąpienia przerw w jego działaniu.

§ 6

Obowiązki Użytkownika. Postanowienia końcowe

 • Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
 • Korzystanie z zasobów CBPP jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Biblioteka Polskiej Piosenki nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z danych zawartych w CBPP.
 • Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej www.bibliotekapiosenki.pl oraz w siedzibie Biblioteki Polskiej Piosenki.
 • Biblioteka Polskiej Piosenki zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Dyrektora Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.
 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
90917612

Odwiedzin od Grudnia 2010
71625976
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.